Vòng tay Gỗ Tử Đàn Ấn Độ

1.500.000,0 700.000,0

Vòng tay gỗ Tử Đàn Ấn Độ nằm trong bộ sưu tập vòng tay gỗ đang có mặt tại Gỗ Nguyễn Gia với chất liệu gỗ tử đàn, loại Gỗ được xướng danh là Vương Mộc- vua của các loại Gỗ.

Vòng tay Gỗ Tử Đàn Ấn Độ
Vòng tay Gỗ Tử Đàn Ấn Độ

1.500.000,0 700.000,0