Vòng Tay Đàn Hương Đỏ

500.000,0 250.000,0

Nói đến gỗ đàn hương đỏ thì không chê vào đâu được vừa là loại gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao vừa là cây gỗ, vừa là cây dược liệu, vừa là cây phục vụ ngành mỹ phẩm cao cấp và vừa là cây gỗ tâm linh

Vòng Tay Đàn Hương Đỏ
Vòng Tay Đàn Hương Đỏ

500.000,0 250.000,0